• THRD
  • THRD
  • THRD
  • THRD
  • THRD
  • THRD
  • THRD

Navigation


Our Old Website
Thrd

We Offer


  -सचेतना कार्यक्रमहरु :  ज्क्ष्ख्(ब्क्ष्म्क् त्इत्, परामर्श र लान्छाना एवं भेदभाव न्यूनिकरण तालिम आदी
  -जिवनपयोगी सीपतालिम :  नेतृत्व विकास, संचार, बजार प्रवर्द्धन एवं सरकारी विकाश, वैकल्पिक उपचार पद्धती उपयुक्त प्रविधिको विकास, ड्राइभिङ्ग, सिलाइ कटाई, सुरक्षा गार्ड, प्लम्विङ्ग, इलेक्ट्रिसियन, मेकानिक फलफूल प्रसोधन, बेकरी, कुकिङ्ग, जयकउष्तबष्तिथ आदी।
  -रोजगारी :  स्थानिय, राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय स्तरमा रोजगारीको अवसर खोजी निमार्ण।

अन्य तालिम

  -संस्थागत विकास
  -शान्ति स्थपना र सामाजिक
  -असल सासन
  -अनुसन्धान
  -सहभागी मूलक मुल्यांकन तथा अनुगमन
  -प्रतिवेदन लेखन
  -प्रस्ताब लेखन
  -सामाजिक ब्लबथिकष्क
  -नेतृत्व विकास
  -अन्तर वैयक्तिक संचार
  -मध्यम तहको व्यवस्थापन तालिम
 Home   About Us   We Offer   Feedback   Contact Us 
Copyright © THRD 2009, All Rights Reserved.
Design by: Radiant Infotech Nepal (P.) Ltd.