• THRD
  • THRD
  • THRD
  • THRD
  • THRD
  • THRD
  • THRD

Navigation


Our Old Website
Thrd

About Us

तालिम तथा मानवश्रोत बिकाश केन्द्र (THRD Center) जनजीवनमा सुधार ल्याउन वि.सं. २०६२ मा स्थापना भएको हो। नेपालको कम्पनी ऐन अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय अन्तरगत दर्ता भएको यो तालिम केन्द्र जीवनउपयोगी सीप, स्वरोजगार मूलक तालिम, सूचना एवं शैक्षिक सामाग्रीहरुका उत्पादन एवं वितरणद्धारा दलित, जनजाती, गरिव, द्वन्दपिडित वा अन्य कुनै कारणले समाजबाट छेउ लगाइएका वा भेदभावमा पारिएकाहरुको जीवनमा सुधार ल्याउन प्रतिवद्ध छ।
यस केन्द्रले सामाजिक रुपान्तरणमा सहयोग पुग्ने गरि आफ्ना मुल्य मान्यता, ख्ष्कष्यल, : ष्ककष्यल र विधिहरु निर्माण गरि व्यावहारमा लागु गरिरहेको छ।  

मुल्य मान्यता

लैङ्गिक समानता :  हरेक निर्णायक प्रक्रियामा महिला पुरुषको समान सहभागितामा विश्वास गर्दछौं।
जनहातेमालो :  दलित, जनजाति, गरिव, निमुखा एवं भेदभावमा परेकालाई माथि उठाउन हातेमालोमा अभियानमा विश्वास गछौं।
शान्ति :  विकास एवं सामाजिक रुपान्तरणका लागि शान्तिमा विश्वास राख्छौं।
पारदर्शिता :  हरेक निर्णय, प्रक्रिया र श्रोत परिचालनमा पारदर्शितामा विश्वास राख्छौं।
 Home   About Us   We Offer   Feedback   Contact Us 
Copyright © THRD 2009, All Rights Reserved.
Design by: Radiant Infotech Nepal (P.) Ltd.