• THRD
  • THRD
  • THRD
  • THRD
  • THRD
  • THRD
  • THRD

Navigation


Our Old Website
Thrd

तालिम द्वारा जनता, नेतृत्व, समूह र संस्थागत रुपान्तरण मा भिन्नता ल्याउन यो संस्था आत्म विश्वासका साथ प्रतिवद्ध छ। हाम्रो विधिले तालिममा गरिने लगानीबाट व्यवहार, कार्यशैली र नोकरीमा समेत देख्न तथा अनुभव गर्न सकिने परिणाम निस्किन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्दछ। हाम्रा केही विधि र रणनितिहरु निम्नानुसार छन्।

•  सहभागी मूलक
•  अनुभव सिद्ध सिकाइ चक्र
•  रोजगारीमा आधारित
•  केन्द्रमा जनता
•  स्थानिय श्रोत र साधनको परिचालन
•  लैङ्गिक समानता
•  अधिकारमा आधारित
•  मेडिया परिचालन र नितिमा प्रभाव
•  सम्पर्क, संयोजन, नेटवर्किङ्ग र सहकार्य
 Home   About Us   We Offer   Feedback   Contact Us 
Copyright © THRD 2009, All Rights Reserved.
Design by: Radiant Infotech Nepal (P.) Ltd.